PROFESJONALNA OCHRONA RTG

  • Čeština
  • English
  • Polski

Email Address : info@uniray.cz

TESTOWANIE I ZATWIERDZANIE

Nasze testy rentgenowskie online i systematyczny system monitorowania jakosci pozwalaja nam dostarczac doskonałe produkty, spełniajace z nawiazka wszystkie znane swiatowe standardy badawcze.

CERTYFIKACJA I ZATWIERDZANIE

Sprzet ochronny UniRay spełnia wymogi normy IEC 61331-3. Nasze systemy jakosci produkcji sa oceniane i certyfikowane zgodnie z wymogami ISO 9001:2008, ISO 13485:2003.

Nasze produkty spełniaja surowe normy jakosci CE – systemu zarzadzania jakoscia dla wyrobów medycznych (MDD) zawarte w dyrektywie Rady 93/42/EWG, a takze kryteria dla srodków ochrony indywidualnej (PPE) zawarte w dyrektywie Rady 89/686/EWG.