Ochrana proti rentgenovému záření

  • Čeština
  • English
  • Polski

Email : info@uniray.cz

TESTOVÁNÍ A SCHVÁLENÍ

Naše online rentgenové testování a systematický systém sledování kvality, jehož výsledkem jsou dokonalé produkty, které splňují a překračují všechny známé světové testovací standardy.

CERTIFIKACE A SCHVÁLENÍ

Všechny UniRay ochranné pomůcky odpovídají standardům IEC 61331-3. Naše systémy jakosti pro výrobu jsou hodnoceny a certifikovány podle pokynů ISO 9001:2008, ISO 13485:2003.

Naše výrobky splňují přísné jakostní normy CE, jak je uvedeno v systému managementu kvality pro zdravotnické prostředky (MDD) Evropské rady, obsažené ve směrnici 93 / 42 / EHS, stejně jako kritéria pro osobní ochran- né prostředky (PPE) obsažené ve směrnici Rady 89/686/EHS.