Ochrana proti rentgenovému záření

  • Čeština
  • English
  • Polski

Email : info@uniray.cz

UNIRAY ROVNÁ SE BEZPEČNOST

S více než 50 letou globální zkušeností v nejrůznějších průmyslových odvětvích, dobře chápeme Vaši roli zdravotnického pracovníka a spojená rizika, které náplň Vaší práce doprovázejí. Víme, že si zasloužíte úroveň ochrany, která zajistí Vaši bezpečnost, efektivitu, pohodlí a odpovídající vzhled.

UniRay je Vaše řešení pro radiační ochranu, produkty, které představují synergii technologických inovací, výzkumu a specializované péče. Naše výrobky splňují a dokonce překračují nejvyšší bezpečnostní standardy v tomto odvětví.

Navrhujeme ochranné oblečení používané v intervenční radiologii a kardiologii, CT laboratořích, rentgenem asistované chirurgii a obecné radiologii. UniRay představuje kompletní řadu produktů, které jsou uzpůsobeny jak funkčností, tak stylem. Kvalita provedení, váha, ergonomie a estetika jsou hlavními atributy každého produktu značky UniRay

Pakliže používáte výrobky UniRay, máte jistotu optimální ochrany proti rozptýlenému záření.

UniRay nabízí oblečení, které poskytuje různé úrovně ochrany v závislosti na funkčních požadavcích. Ekvivalent množství olova v oblečení odpovídá ve výsledku ochraně před radiačním zářením.

Stanovení ekvivalentní hodnoty Pb pro neolovnaté ochranné pláště je provedeno v souladu s metodikou IEC 61331-1 “Inverse broad beam geometry” pro specifický rozsah záření od 50kV do 150kV.

BEZPECNOST

Nabízené modely ochranných oděvů, které jsou k dispozici ve všech oblíbených variantách, stejně jako v různých úpravách tloušťky olova na předních i zadních stranách.